Combo khuyến mại

Hiển thị tất cả 7 kết quả

-14%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành: Hà Nội // Sài Gòn
Điểm đến: Quy Nhơn
Khuyến mại: Khuyến mãi áp dụng hết T9/2023
Giá từ 3.860.000
-25%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại: Đến hết T12/2023 (Áp dụng từ 2 khách)
Giá từ 2.990.000
-5%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Cồn Chim
Khuyến mại: 31/5/2023 (Áp dụng từ 4 khách)
Giá từ 749.000
-13%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tour Khám Phá
Điểm khởi hành: TP Quy Nhơn
Điểm đến: Bãi Xếp, Gành Đá Đĩa, Kỳ Co
Khuyến mại: KM áp dụng đến hết T9/2023
Giá từ 2.875.000
-6%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại: T9/2023 (chỉ từ 2 khách)
Giá từ 3.980.000
-25%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tour Khám Phá
Điểm khởi hành: TP Quy Nhơn
Điểm đến: Kỳ Co, Bãi Xếp, Gành Đá Đĩa...
Khuyến mại: KM áp dụng đến hết T9/2023
Giá từ 2.605.000
-23%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành:
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại: T9/2023
Giá từ 3.715.000