LANDTOUR QUY NHƠN - TOUR DÀI NGÀY

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: theo yêu cầu
Điểm khởi hành: TP Quy Nhơn
Điểm đến: cù lao xanh
Khuyến mại:
Giá từ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 2.280.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 2.380.000
-20%
Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Ga Sài Gòn
Điểm đến: Ga Diêu Trì
Khuyến mại:
Giá từ 2.590.000
-25%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: TP Quy Nhơn
Điểm đến: Kỳ Co, Bãi Xếp, Gành Đá Đĩa...
Khuyến mại:
Giá từ 2.605.000
-24%
Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 2.605.000
-16%
Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành: Sài Gòn
Điểm đến: Quy Nhơn
Khuyến mại:
Giá từ 2.715.000
-24%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tour hằng ngày từ 25/4 - 5/5
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn; Phú Yên
Khuyến mại: T5/2023
Giá từ 2.755.000
-13%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: TP Quy Nhơn
Điểm đến: Bãi Xếp, Gành Đá Đĩa, Kỳ Co
Khuyến mại:
Giá từ 2.875.000
-6%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Hà Nội // Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 2.900.000
-25%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại: Giá áp dụng cho 2 khách, đi càng đông, giảm càng nhiều
Giá từ 2.990.000
-17%
Thời gian: 3 NGÀY 4 ĐÊM
Khởi hành: Thứ 5 - Chủ nhật hàng tuần
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 3.550.000
-23%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành:
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn; Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 3.630.000
-23%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Điểm khởi hành: Hà Nội // Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 3.680.000
-23%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour hằng ngày từ 25/4 - 5/5
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn; Phú Yên
Khuyến mại: T5/2023
Giá từ 3.680.000
-23%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành:
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 3.715.000
-15%
Thời gian: 4 ngày 5 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành: Hà Nội // Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 3.840.000
-14%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour trọn gói
Điểm khởi hành: Hà Nội // Sài Gòn
Điểm đến: Quy Nhơn
Khuyến mại:
Giá từ 3.860.000
-6%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: Hà Nội//Tp. Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quy Nhơn - Phú Yên
Khuyến mại:
Giá từ 3.980.000